Därför satsar e-handelsbolaget Sefina på att vara ”on demand