Högskolan i Gävle har förstärkt webbplatsens roll med chatt

“Vi har fått otroligt mycket positiv respons från våra besökare!”

Chatt stärker webbplatsens betydelse

Satu Moberg, enhetsansvarig på Högskolan i Gävle, berättar om hur digital närvaro med chatt har förstärkt webbplatsens betydelse som kommunikationskanal och hur responsen har varit bland studenterna om chatten.

Når målgruppen på ett enkelt sätt

– Chatten har bidragit till att ytterligare förstärka webbplatsens roll som kommunikationskanal mot målgruppen studenter. Med chatten når vi målgruppen där denne befinner sig dvs på ”nätet” på ett smidigt och enkelt sätt, samtidigt som vi kan ge ett personligt bemötande.

Samtidigt har chatten gjort att vi upplevt mindre inkommande telefonsamtal och mail.

 

Når studenter utanför Sverige

–  Våra besökare hittar det de söker och får svar på sina frågar snabbare. Det är även en informationskanal som gör att våra presumtiva studenter som befinner sig utanför Sverige har en lättillgänglig och snabb väg in till oss på högskolan, det är inte bundet till tid och plats.

Smidig och snabb implementation

– Alla operatörer har snabbt kunnat komma igång med verktyget då det är ett enkelt verktyg plus att vi på högskolan haft en introduktionskurs med alla innan.

Samarbete med ImBox har fungerat otroligt smidigt. Mycket snabb respons och god hjälp. Stort tack till Mattias!

higlogga

Högskolan i Gävle

Bransch: Högskola
Målgrupp: B2C
Använder: ImBox Online

Varför digital närvaro med ImBox?

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Roligt

 

Foto: Högskolan i Gävle