Answers bidrar till en mer tillgänglig webbplats

“I och med att Answers har fler besök jämfört med en statisk FAQ har vi också större möjlighet att nå ut med aktuell information.”

Ökad servicekvalitet

Madeleine Sidmalm, kommunikatör på Radiotjänst, berättar bland annat hur Answers ger dem nya förutsättningar att anpassa innehållet efter behov på webbplatsen.

– Syftet med ImBox är att förbättra informationen och därmed också servicen på vår webbplats. Vi vill på ett enkelt och tillgängligt sätt ge våra besökare svar på de allra vanligaste frågorna som ställs till vår kundservice. Vi vill också lyfta de frågor som är aktuella för tillfället.

Eftersom besökarna nu ännu enklare får svar på sina frågor innebär det också en avlastning i vår kundservice på telefon. Därmed ökas kvaliteten både avseende relevans och tillgänglighet.

I och med att besökarna själva kan hitta information på vår webbplats kan de snabbt få svar på sina frågor utan att behöva anpassa sig efter våra öppettider i telefon.

Ökad användning av besökarna

– Vi har ökat användningen av våra frågor och svar funktion på webbplatsen och vi får mer återkoppling på vad besökarna söker efter för information, detta bidrar i sin tur till att vi blir mer relevanta i våra svar.

Vi ser över all återkoppling som ges på våra frågor och svar och vi uppdaterar svaren löpande, ibland med helt ny text och ibland hänvisar vi vidare genom att till exempel länka direkt till en informationssida eller en annan fråga på samma ämne.

I och med att Answers har fler besök jämfört med vår statiska FAQ har vi också större möjlighet att nå ut med aktuell information. Det är ett toppenbra verktyg för oss som företag!

Det långsiktiga målet är att vi ska bli ännu mer tillgängliga på webbplatsen.

Lyssnar på efterfrågan

Vi tycker att samarbetet med ImBox fungerar mycket bra och de är väldigt lyhörda och tillmötesgående för det vi önskar vad gäller funktioner, design etc.

Mycket av det vi saknat i verktyget har tillkommit efter att vi själva kommit med förslag och önskningar. Den dynamiken mellan ImBox och oss tycker vi är superbra och något vi strävar efter i alla leverantörsrelationer.

Radiotjänst

Bransch: Public Service
Målgrupp: B2C
Använder: ImBox Answers

Varför digital närvaro med ImBox?

  • Bättre koll på vad besökarna söker efter på webbplatsen.
  • Möjlighet att få feedback.
  • Möjlighet att enkelt förbättra våra frågor/svar.