ImBox Analytics

ImBox Analytics

Analysera din kundtjänst med dagsfärsk statistik – effektivisera din service med data och logik. Statistikverktyget som gör dig bäst på service

Varför ska du ha ett statistikverktyg för din chatt?

För att ni enkelt ska kunna följa upp resultaten har vi skapat ImBox Analytics, som ger er full överblick över hur verktyget levererar. Här kan ni se alltifrån svarstider, inkälla, sidor som genererar chattar till agenternas aktivitet med mera.

TOTAL CHATS BY DAY

Se hur många chattar ni tar emot, och
eventuellt missar, under ett angivet
tidsintervall.

HOURLY CHATS DISTRIBUTION

Hourly chat distribution visar genomsnittliga
för hur chattarna distribueras över angiven
period.

RESPONSE TIME

Response time visar agenternas genomsnittliga svarstid, från det att besökaren
startar en chatt tills dess den får svar av en
chattagent.

CHATS BY LABELS

Med labels kan ni kategorisera vad era chattar
handlar om. I Chats by label presenteras sedan
hur fördelningen av chattar mellan dessa
kategorier ser ut.

CHATS BY PAGE

I tabellen Chats by page kan ni se var på
webbplatsen era besökare har befunnit sig
när de startat en chatt.

CHATS BY SOURCE

Chats by source visar om besökaren kommer
från mobil eller dator.

ImBox Analytics

Analytics FAQ

För att ni enkelt ska kunna följa upp resultaten har vi skapat ImBox Analytics, som ger er full överblick över hur verktyget levererar. Här kan ni bland annat se antalet  visningar av artiklar, feedback och toppsökningar med mera

TOP SEARCHES

I Top searches ser ni vilka ord och fraser
som era besökare oftast söker på och vilken
artikel de valt att läsa.

TOP ARTICLES BY VIEWS

Här ser ni antalet gånger era artiklar visas
och de mest populära. Ni ser även vilken
kategori de tillhör.

TOP ARTICLES BY PAGE

Se vilka av era artiklar som visas flest
gånger på varje enskild sida på er webbplats.

NO RESULTS

Se vilka sökningar som görs i er FAQ där
besökaren inte får en träff med en relevant
artikel.

VOTES

I Votes kan ni koppla på möjligheten för
besökaren att snabbt klicka i om de är nöjda
med svaret artikeln gav.

FEEDBACK

I statistiken tar ni del av de kommentarer era
besökare gett för en specifik artikel.

ImBox Analytics

Analytics Ärendehantering

Effektivisera din kundtjänst med ett smart statistikverktyg. ImBox Analytics hjälper er att följa upp svarstider gentemot er SLA, mäta inkommande/utgående mail och säkerställa att inget faller mellan stolarna

DAILY ACTIVITY

Se totalen av alla medarbetarnas utgående,
inkommande och skapade ärenden.

ÖVERSIKTSVYN

I översiktsvyn ser ni antalet nya, lösta och
avslutade ärenden för vald period.

TIME TO FIRST REPLY

Visar antalet inkomna ärenden som har
behandlats inom er SLA-tid.

RESPONSE TIME

Resopnse time visar er genomsnittliga
svarstid på inkomna ärenden.

DURATION

Visar genomsnittliga tiden det tar för inkommande ärenden att avslutas.

TICKETS BY LABEL

Få en kristallklar bild över vad era ärenden
handlar om, t.ex. fakturor och support.

ImBox Analytics

Analytics Forms

Webbformulär med statistik!

Vårt statistikverktyg ImBox Analytics ger dig full överblick över hur ImBox Forms levererar. Eftersom ImBox Forms kan utformas att ta in olika typer av information presenteras även detta anpassat i ImBox Analytics. Statistiken anpassas alltså efter hur du bygger upp ditt formulär.

TOTAL FORM SUBMITS

Se antalet formulär som skickas in.

FORM SUBMITS BY HOUR

Se vilka tider på dygnet flest formulär kommer in.

FORM SUBMITS BY DAY

Se vilka dagar i veckan flest formulär kommer in.

Vill du veta mer om hur våra tjänster kan hjälpa din kundservice?

I en demo lär du känna oss och vi dig – så vi tillsammans får rätt förutsättningar att skapa något riktigt bra!
Men först behöver vi veta lite om dig. Vi hörs snart!