WCAG ökar tillgängligheten
för dina besökare.

WCAG, som står för Web Content Accessbility Guidelines, innehåller riktlinjer för olika nivåer gällande tillgänglighet av innehållet på webbplatser för besökare. Tillgänglighet innebär att innehållet som publiceras på en webbplats ska vara åtkomlig för alla besökare och användare, även om man har funktionsnedsättningar. Ingen ska helt enkelt hindras från att ta del av digital service.

WCAG omfattar webbplatser och mobila applikationer och har även riktlinjer för hur användbarheten kan optimeras för alla användare. Även externa tjänster som nyttjas av webbplatser inkluderas i WCAG såsom exempelvis funktioner för Chatt, FAQ, eller Formulär. Från och med 1 januari 2019 måste myndigheter och andra offentliga aktörer uppnå nivå AA i den tregradiga skalan som innefattas av WCAG 2.1, så kallade webbtillgänglighetsdirektiv inom Digital Offentlig Service.

Myndigheten för digital förvaltning, där DIGG har i uppdrag att se till att Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, får genomslag, kommer att genomföra tillsyn genom övervakningar och ta emot eventuella inkomna klagomål.

Offentliga aktörer behöver uppfylla kraven för WCAG 2.1 AA

Lagen om Digital offentliga Service behöver efterlevas av offentliga verksamheter, statliga och kommunala myndigheter där även privata organ så som skola och sjukvård i vissa fall kan tillräknas.

Då ska kraven vara uppfyllda

Kraven måste tillämpas beroende på om det är en ny eller gammal webbplats eller om det avser en mobilapplikation. Viktiga datum för när kraven behöver uppfyllas:

Nya webbplatser: 23 september 2019
Befintliga webbplatser: 23 september 2020
Mobila applikationer: 23 juni 2021

Så efterlevs WCAG i praktiken

Att sträva mot en WCAG-anpassad webbplats innebär inte att du som exempelvis webbredaktör behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning eller förstoring. Genom att i ett så tidigt skede som möjligt använda sig utav tjänster och att bygga webbplatsen med rätt tekniska lösningar för exempelvis gränssnitt sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel tillgängligheten ut mot besökarna.

Så jobbar ImBox med WCAG

ImBox tar fram verktyg och tjänster inom kundkommunikation som används på webbplatser inom privata, offentliga- och kommunala sektorn. Därför ställer det också krav på oss där vi uppfyller WCAG med tekniska lösningar. ImBox strävar efter att uppfylla kraven för WCAG 2.1 AA.

Ett steg i detta har varit att låta externa experter granska våra tjänster. Utifrån detta har vi kunnat få konkreta åtgärdsförslag på de brister som framkommit i våra tjänsternas funktionalitet. Eventuella brister som inte uppfylls skall, enligt lagkrav, förtecknas i en tilgänglighetsredogörelse, samt säkerställa att vi har interna rutiner för att erbjuda de funktioner och den information som finns i ImBox i ett alternativt och mer tillgängligt format.

Några utvalda exempel på hur ImBox möter WCAG 2.1 AA

  • Tangentbordsnavigering. Innebär att användaren når alla våra tjänster med hjälp av tangentbordsnavigering.
  • Webbuppläsning. Innebär att webbläsaren läser upp för användaren när widget-rutan poppar upp.
  • Funktion för Alt-attribut. Innebär att bilder i widgeten har en alt-attribut.
  • Märkning av bildruta. Innebär att märkning och korrekt länkning av ImBox-launcher bildruta presenteras korrekt.
  • Textförstoring. Text går att förstora utan problem.
  • Markering av element. Innebär att tydligt markera vilka element som är i fokus.
  • Användarvänlig kontrast. Innebär att det är tydlig kontrast mellan text och bakgrund.

Tillgängligheten i ImBox

Skärmläseanvändare behöver ytterligare information för att kunna använda ImBox chatt Online, dessa användare behöver få information när någon har skrivit i chattfältet. Detta görs via Aria-live.

Som ett komplement och ytterligare ökad tillgänglighet är även chatten nåbar via tangentbordet med tabb-knappen.

Utökat stöd och tillgänglighet i ImBox

Status Messages: Detta har vi stöd för via Aria Live regions
Varje meddelande som skrivs av en agent läses upp med skärmläsare med hjälp av Aria live regions

 

Se till att text går att förstora utan problem
Widgeten anpassar sitt innehåll vid förstoring av innehållet.

 

Använd text, inte bilder, för att visa text
Widgeten kompletterar ikonerna i huvudmenyn med text

 

Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
Fält som är i fokus visas tydligt.

 

Orientation: Detta har vi stöd för.
Widgeten anpassar höjden vilket betyder att enhetens orientering ej spelar någon roll.

 

 

Tillgänglighetsredogörelse

Offentliga aktörers webbplatser är skyldiga att publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat skall innehålla en förklaring av vad på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister. På denna sida går vi igenom vad ni behöver fylla i gällande den tekniska informationen för ImBoxs tjänster. ImBox tar ej ansvar för innehåll som kunden själv skapat. ImBox tar inte heller ansvar i de fall kund använder sig av API för att skapa ett Help Center. Vid frågor och funderingar ta kontakt med er kundansvarig.

 

IMBOX WIDGET

ImBoxs widget är den ruta som normalt visas i nedre högra hörnet som kan innehålla tjänsterna Chatt, FAQ samt formulär. Nedan listas de brister som ImBox jobbar på att förbättra per funktionsnedsättning.

Problem vid användning utan synförmåga

Widgeten stödjer tangentbordsnavigering och förlitar sig på extern programvara för att läsa upp innehåll. För att kunna inkludera widgeten på en sida utan att påverka övriga sidan (eller att sidan påverkar widgeten) används iframes vilket försämrar tangentbordsnavigering i vissa webbläsare. Detta är ingenting som ImBox kan påverka utan vi väntar in framtida förbättringar i webbläsarna.

Problem vid användning med nedsatt syn

Vissa delar har otillräcklig kontrast. Detta är av estetiska skäl och påverkar inte funktionalitet.

Problem vid användning med nedsatt färgseende.

Vissa delar har otillräcklig kontrast. Detta är av estetiska skäl och påverkar inte funktionalitet.

Problem vid användning utan hörsel.

Detta är ej applicerbart då de få ljud som widgeten spelar upp kompletteras med en visuell effekt.

Användning med nedsatt hörsel.

Detta är ej applicerbart då de få ljud som widgeten spelar upp kompletteras med en visuell effekt.

Användning utan röstförmåga.

Detta är ej applicerbart då ingen röststyrning finns i widgeten.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.

Detta är ej applicerbart då widgeten stödjer både tangentbordsnavigering samt navigering med pekdon.

Användning med nedsatt rörlighet.

Detta är ej applicerbart då widgeten stödjer både tangentbordsnavigering samt navigering med pekdon.

Användning med känslighet för flimmer.

Detta är ej applicerbart då widgeten inte visar upp blinkande element. Kund ansvarar själva för innehållet.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning.

Ej korrekt ifyllda formulär indikeras enbart genom röd färg.

Hur kan vi skapa WCAG anpassade lösningar till just ditt bolag? 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.