Case

Vi levererar effekter till våra kunder.
Läs om vilken resa några av våra kunder upplever att de gjort
med våra tjänster och vilket värde som skapats för dem.

VÄRDESKAPANDE

89% tycker att ImBox lyft deras webbplats
till en mer värdeskapande kanal.

Cirkel 93%

ENKELHETEN

93% av kunderna tycker det var enkelt att komma igång med ImBox.

Cirkel 94%

REKOMMENDERA

94% av våra kunder kan rekommendera
ImBox till sitt nätverk.

Därför satsar e-handelsbolaget Sefina på att vara ”on demand

E-handelsbolaget Sefina har länge jobbat med digital närvaro för att vara ”on-demand”. Mathias Stjernlöf berättar om vikten av att kunna bemöta sina kunders behov och varför det är extra viktigt för ett e-handelsbolag.

Sunfleets besökare upptäcker Answers

Answers hjälper Sunfleets besökare att snabbt få svar på sina frågor. ”Genom att kontinuerligt fylla på svar i Answers täcker vi in besökarnas behov”.

ImBox Online besparar Payson både tid och pengar

Genom att bli mer lättillgängliga med ImBox Online har Payson skapat sig en konkurrensfördel som givit dem; fler nya kunder, nöjdare befintliga kunder, effektivare och snabbare kundrelationer.

Chatten höjer den viktiga servicenivån för Retriever

Kristina Nilsen, Vice VD på Retreiver: ”Vi har jämfört resultatet mot statistik på andra områden, så som e-post och telefoni för att få en tydlig helhetsbild. Det är en klar uppfattning bland alla CR-chefer att chatten har ökat värdet för vår support och servicenivå mot kunderna.”

Borås elhandel stärker sitt varumärke med ImBox Online

Med ImBox Online förstärker Borås elhandel bilden av sig som ett modern företag mot sina besökare. Tjänsten har fått beröm för sin höga tillgänglighet som också är mätbar. Kunders frågor kan också lätt besvaras effektivt med korta svar.

Hur gör Nordic Wellness?

Vi har över tusen användare. Låt oss lyfta fram Emma Klein, kundtjänst på Nordic Wellness. Se vilka fördelar hon får av att använda ImBox.

Gar-Bo Försäkring får positiv respons från kunderna

Med konverteringsgrad på över 11% varje månad når Gar-Bo Försäkring både nya och befintliga kunder. ImBox Online har gjort att bolaget uppfattas som mer tillgängliga och responsen från kunderna har varit väldigt positiv.

Lundin Fastighetsbyrå får fler leads

Tydligt uppsatta mål för digital närvaro och kontinuerlig inloggning, snabb respons och genomtänkt strategi för bemötande har gett Lundin Fastighetsbyrå fler leads och kunder med ImBox tjänster.

Succé med chatt för Tekniska verken

För Tekniska verken är det viktigt att kunna erbjuda kunder och besökare en enkel och snabb kontaktväg. Chatten bemannas av både kundavdelning och kundservice och har på kort tid blivit väldigt uppskattad.

ImBox till Svensk Fasts intranät

Minskat tryck i telefonerna är en av effekterna när huvudkontoret på Svensk Fastighetsförmedling har hittat ytterligare användningsområde för ImBox – att finnas tillgängliga i intranätet för franchisetagare.