GDPR säkerställer integriteten för dig & dina kunder. 

ImBox är en svensk aktör som följer regelverket för GDPR. Vi behandlar all data och personuppgifter på servrar fysiskt placerade inom EU/ESS.

Hur jobbar ImBox med dataskydd & personuppgifter? 

För att du ska känna dig trygg med att vi efterlever det regelverk som ställs på oss som leverantör så tecknar ni alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) som bilaga till tjänsteavtalet. Personuppgiftsbiträdesavtalet är anpassat för vår verksamhet som molntjänstleverantör och de uppgifter som vi hanterar.

Du har alltid samtycke kopplat till inskickad data

Varje dialog som initieras i ImBox kräver ett samtycke från besökaren, detta för följa GDPR och ni redogör i samtyckestexten hur ni hanterar datan som besökaren kan komma att skicka in i dialogen. Detta säkerställer att ni vid eventuell kontroll, kan visa på att alla besökare lämnat samtycke till hantering av hens uppgifter, allt enligt reglerna för GDPR. All data som hanteras via ImBox tjänster loggas  med tillhörande samtycke att ta fram vid eventuell granskning. Både ni och era kunder kan med andra ord känna er trygga med hur datan hanteras. Oavsett om ni är en myndighet, jobbar inom finanssektorn, kommun eller landsting, vi jobbar med organisationer i alla branscher. Känn dig trygg med att vi har koll på de högt ställda krav på användarvänlighet, teknik och säkerhet. All kommunikation är krypterad vilket innebär att tredje part inte kan läsa datan och eventuella lösenord lagras alltid krypterade.