Anpassar vi våra tjänster efter WCAG? Självklart!

Vi på ImBox arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för användare och besökare av våra tjänster på kunders webbplatser. Därför är det en självklarhet att följa WCAG:s kravställning.

Vad är WCAG?

WCAG, som står för Web Content Accessbility Guidelines, innehåller riktlinjer för olika nivåer gällande tillgänglighet av innehållet på webbplatser för besökare. Tillgänglighet innebär att innehållet som publiceras på en webbplats ska vara åtkomlig för alla besökare och användare, även om man har funktionsnedsättningar.

Från och med 1 januari 2019 måste myndigheter och andra offentliga aktörer uppnå nivå AA i den tregradiga skalan som innefattas av WCAG 2.1, så kallade webbtillgänglighetsdirektiv inom Digital Offentlig Service.

Hur arbetar ImBox med WCAG?

Vi på ImBox strävar efter att uppfylla WCAG 2.1 nivå AA. Här är några utvalda exempel på hur vi möter den:

  • Tangentbordsnavigering. Innebär att användaren når alla våra tjänster med hjälp av tangentbordsnavigering.
  • Webbuppläsning. Innebär att webbläsaren läser upp för användaren när widget-rutan poppar upp.
  • Funktion för Alt-attribut. Innebär att bilder i widgeten har en alt-attribut.
  • Märkning av bildruta. Innebär att märkning och korrekt länkning av ImBox-launcher bildruta presenteras korrekt.
  • Textförstoring. Text går att förstora utan problem.
  • Markering av element. Innebär att tydligt markera vilka element som är i fokus.
  • Användarvänlig kontrast. Innebär att det är tydlig kontrast mellan text och bakgrund.

Läs mer och se fler exempel ▸