Chatt för kommuner, Fältgrupper och stödverksamheter

Flera kommuner, Fältgrupper och stödverksamheter runt om i landet ansluter sig till ImBox Chatt för att göra det möjligt att nå ut till så många barn och unga, som möjligt. Med en chatt på sin webbplats kan kommuner och stödverksamheter ge hjälp till en mycket bredare målgrupp och hjälpa flera barn och unga, samtidigt.

Varför ska kommuner, Fältgrupper och annan stödverksamhet ha en chatt på sin hemsida?

Den rådande situationen som gör att fler barn och unga isoleras i sina hem och förlorar möjligheten till stöd från kommuner, skolor och andra stödverksamheter. Trycket hos kommuner och Fältgrupper i Sverige är väldigt hårt, och har varit det under en längre tid. Det finns inte tillräckligt med resurser för att svara på samtal som kommer in, och det finns en stor efterfrågan för andra kontaktvägar som är mer tillgängliga för barn och ungdomar. I en chatt kan du hjälpa flera samtidigt.

 

I ImBox Chatt kan du som kommun & stödverksamhet få viktig statistik & insikter

Flera kommuner och Fältgrupper har anslutit sig till ImBox för att kunna erbjuda en chattfunktion på deras webbplats. Med den enkla implementationen på kommunens webbplats har leveransen varit både tidseffektiv och väldigt insiktsfull.

Nu när kommuner öppnat upp möjligheten för stödsökande barn och ungdomar att chatta med fältarbetare har de inte bara hjälpt mycket fler än vanligt, det har också varit väldigt värdefullt att använda statistikverktyget som ingår i ImBox.

Här har de identifierat nya trender i konversationer och tidigt kunna hanterat negativa trender. Efter varje avslutad chatt har fältarbetaren satt en “label” på chatten för att märka upp vad konversationen handlar om. Labels som “ny drog”, “psykisk ohälsa”, “organiserad brottslighet” har hjälpt Fältgruppen att omgruppera sina resurser och tidigt kunna identifiera behov.

 

Därför ska kommuner och Fältgrupper ha en chatt

Den största och viktigaste anledningen till att stödverksamheter och Fältgruppen vill ha chatt är för att nå ut till fler barn som inte har möjlighet att träffa dem. Ibland kan det vara svårt att våga ta hjälp och vara skönt att istället bara få skriva till någon för råd eller för att samla mod till att träffa någon och prata på riktigt
I chatten kan de som skriver vara helt anonyma. Det gör det lättare för unga att ta den första kontakten.

Hur kan kommuner, Fältverksamheten och Socialstyrelsen finnas där för en generation som nu tvingas studera hemifrån?

För det är ju i skolan skolkuratorer finns, hit Fältgruppen och annan ungdomsrelaterad stödverksamhet går för att uppmärksamma barnen att de finns. Det är också hit de går för att bygga trygga relationer till ungdomarna.

 

Gör din kommun mer tillgänglig med en chatt

Nu mer än någonsin är det viktigt att finnas tillgänglig på den plattform där målgruppen befinner sig.
Färska studier tyder på att generation Z (barn födda på mitten av 90-talet till början av 2000-talet) uteslutligen vill kommunicera via chatt och föredrar att söka stöd där mer än någon annanstans.

Verksamheter som hjälper barn och ungdomar har allt högre tryck på sin stödtelefon, sitt Instagram-konto och även på Facebook. Dessvärre finns inte alltid möjligheten att var anonym och det är svårt att effektivt hjälpa flera personer samtidigt, vilket kan resultera i att stödsökande inte söker kontakt eller får hjälp.

Vill du veta hur du kan hjälpa stödsökande där de befinner sig, erbjuda dem att kontakta dig anonymt och hjälpa flera barn samtidigt? Chatta med oss eller boka in en demo där vi kan visa dig hur vi hjälpt andra stödverksamheter öka sin tillgänglighet 💜

 

Boka en demo    Läs mer om våra tjänster