Case

“Vill erbjuda anonyma kontaktvägar för känsliga frågor“

Skövde kommun vill att deras webbplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt.

Få en demo

Skövde Logga

Bransch: Kommun
Målgrupp:
B2C

Webbplats:
Skovde.se

Vi ställde några frågor till Linus Petersén, kommunikatör på Skövde kommun, om hur de upplevde att komma igång med oss, vilka aspekter som var viktiga och värdet dem hoppas få ut av chatt och formulär.

Idag ligger chatten på deras sida för socialtjänst för att kunna erbjuda en anonym kontaktväg för personer med känsliga ärenden.

Vad grundade sig behovet att hitta en chattleverantör i?
“Vi ville öka tillgängligheten, sänka tröskeln och skapa helt anonyma sätt för personer att ta en första kontakt med socialtjänsten. Vi valde chatt som kanal eftersom det kan nå nya målgrupper och upplevas som en trygg kanal att ta sin första anonyma kontakt med.”

Vad sökte ni för samarbetspartner? Något som var extra viktigt?
“När vi skulle titta på olika leverantörer fick vi tips från vår webbkonsult, som rekommenderade ett par olika lösningar som vi tittade vidare på.”
Kraven som var viktiga för oss att uppfylla:

  • snabb leverans
  • lättintegrerad
  • kvalitativ
  • välbeprövad med färdig funktionalitet för Episerver
  • fördelaktigt att vara en svensk leverantör

När ni tittade på implementeringen av chattfunktionen, fanns ett fokus på att säkerställa integritet och anonymitet. Vilka aspekter var viktigast?
“Eftersom chatten skulle förekomma på socialförvaltningens landningssida var det viktigt att socialsekreterarna var avpersonifierade och användarna anonyma och icke identifierbara, samt att ingen data kopplad till dem sparades.”

 

Vilket värde hoppas ni att era besökare kan få ut av chatten?
“Vår förhoppning är att chatten ska ge en ökad trygghet och stöttning. Vi vill att den ska bli ett naturligt första steg för personer som vill ha hjälp med sina problem.”

Hur var det att komma igång med oss? Var det som ni trodde?
“Det gick väldigt smidigt, bättre än väntat. Bra att så mycket av tjänsten driftas direkt hos er. Av min erfarenhet krävs det i många fall mer implementering i den egna miljön – att detta inte krävdes var en positiv överraskning.”

Varför valde ni ImBox?
“Vi fick en väl genomförd demo där det var tydligt att ni har mycket erfarenhet på hur en lösning kan se ut just för oss. Många utav de kraven vi hade uppfylldes dessutom.”

Kan ni se att andra avdelningar inom kommunen också kan få ett värde av chatt?
“Ja, vi ser värdet. I princip alla allmänna frågor kommunens samtliga avdelningar får skulle kunna besvaras via chatt.
 Men de bitarna får vi titta på längre fram, just nu känns det bra att börja smått för att sedan utveckla efter hand.”

Vill du också veta mer hur du kan samla dina kundserviceverktyg?

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.