EU:s dataskyddsreform

Nya regler om personuppgiftsbehandling

NY EU-FÖRORDNING OM DATASKYDD

Den “allmänna dataskyddaförordningen” antogs av Europaparlamentet och EU:s ministerråd i april 2016. Förordningen avser att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL).

De nya reglerna medför att personuppgifter inte längre får lagras och skickas mellan Sverige och EU till USA helt fritt.

EU:s nya dataskyddsreform berör de företag, organisationer och myndigheter som använder sig utav molnbaserade tjänster där datan lagras i USA.

Inga personliga eller känsliga uppgifter lagras i ovan nämnda cookies. Vår kunds ambition är enbart att du som besökare ska uppleva den personliga kundservicen på nätet som om den skedde i en fysisk butik.

 

IMBOX FÖLJER DE NYA DIREKTIVEN

Du behöver veta hur din leverantör av molnbaserad tjänst lagrar sin data för att kunna vara säker på att du och ni följer EU:s nya direktiv.

ImBox är en svensk IT-leverantör av molnbaserade tjänster. Vi följer den nya förordningen där vi lagrar all våra data inom EU (Frankfurt).

Oavsett om du är befintlig eller blivande kund kan du känna dig trygg med att vi och du följer aktuella regler och direktiv för personuppgiftsbehandling.

FÖRSTAPARTSCOOKIES

ÄGARE NAMN LIVSLÄNGD ÄNDAMÅL
ImBox imbox Session Lagrar state
ImBox ImBox_Notifikation 30 dagar Sparar inkälla för ifyllt formulär
ImBox WordPress_test_cookie Session WordPress scannar efter tillgängliga cookies
ImBox imboxuid 1 år Ger besökaren ett unikt id
ImBox XXX-vst Session Mäter antalet gånger ImBox visats
ImBox XXX-tstmp Session Mäter hur länge ImBox visats

 

TREDJEPARTSCOOKIES

ÄGARE NAMN LIVSLÄNGD ÄNDAMÅL
Cloudflare _cfuid Session Identifiera enskilda kunder bakom en gemensam IP-adress och tillämpa
säkerhetsinställningar per kund
.doubleclick.net IDE 6 månader Används av Google / doubleclick.net för att välja annonser baserat på vad som är relevant för en användare, för att förbättra rapporteringen om kampanjprestanda och för att undvika att visa annonser som användaren redan har sett
.doubleclick.net DSID 6 månader Används av Google / doubleclick.net för att välja annonser baserat på vad som är relevant för en användare, för att förbättra rapporteringen om kampanjprestanda och för att undvika att visa annonser som användaren redan har sett
.doubleclick.net _psegs 3 år NA
Linkedin bcookie 1 år ID-cookie för webbläsare
Linkedin lidc 1 dag Används för routning
Linkedin sdsc Session Social delningstjänst
Linkedin ELOQUA < 1 dag Eloqua-spårning
Linkedin _guid 3 månader NA
Linkedin Lang Session Kommer ihåg användarens valda språkversion av webbplatsen
Ads Linkedin Lang Session Kommer ihåg användarens valda språkversion av en webbplatsen
Ads Linkedin BizoID 179 dagar Statistik för LinkedIn-annonser
Ads Linkedin BizoUserMatchHistory 6 månader Statistik för LinkedIn-annonser
Ads Linkedin UserMatchHistory 179 dagar NA
CrazyEgg adxs 3 år Bygger grupper av användare (segment) som används för att rikta annonsering
CrazyEgg ceg.u 3 månader Spårar besökare på din webbplats
CrazyEgg intercom-lou 2 år Verktyg vi använder för att interagera med användare och att analysera användarbeteende
CrazyEgg ceg.s 3 månader Spåra besökarens sessioner
CrazyEgg _ga 2 år Se unika besöks ID
CrazyEgg ceg.s 3 månader Spåra besökarens sessioner
CrazyEgg ceg.u 3 månader Spåra besökaren på webbplatsen
CrazyEgg sid Session Identifiera inloggade användare
CrazyEgg celi Session NA
CrazyEgg Cean_asoc 2 år Förbättra prestanda på vår webbplats för att ge dig en bättre användarupplevelse
CrazyEgg Cean 2 år Förbättra prestanda på vår webbplats för att ge dig en bättre användarupplevelse
CrazyEgg cehc Session NA
CrazyEgg adxs 2 månader NA
CrazyEgg _gat 10 minuter Begär hastighetsreglering
CrazyEgg _ga 2 år Den här cookien används av Google Analytics för att skilja användare
CrazyEgg ceg.s 3 månader NA
CrazyEgg ceg.u 3 månader NA
CrazyEgg _gid Session Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur
besökaren använder webbplatsen
CrazyEgg km_ai 5 år Ger information om hur besökaren använder webbplatsen
CrazyEgg km_lv 5 år Ger information om hur besökaren använder webbplatsen
CrazyEgg km_ni 5 år Ger information om hur besökaren använder webbplatsen
CrazyEgg kvcd 5 år NA
CrazyEgg optimizelyBuckets 10 år Lagrar varianter av sidvisningar för A/B-testing
CrazyEgg optimizelySegments 10 år Lagrar information om segmenterad besökare
CrazyEgg optimizelyEndUserId 10 år Identifierar unika besökare

 

STÄNG AV COOKIES I WEBBLÄSAREN

För det fall du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Vänligen notera att cookies är en förutsättning för att Tjänsten och Webbplatsen ska fungera korrekt.
Vidare information om cookies hittar du på Mina Cookies.

Denna cookie policy är gällande fr.o.m. den 25:a maj 2018.