WCAG ökar tillgängligheten
för dina besökare.

WCAG, som står för Web Content Accessbility Guidelines, innehåller riktlinjer för olika nivåer gällande tillgänglighet av innehållet på webbplatser för besökare. Tillgänglighet innebär att innehållet som publiceras på en webbplats ska vara åtkomlig för alla besökare och användare, även om man har funktionsnedsättningar. Ingen ska helt enkelt hindras från att ta del av digital service. WCAG omfattar webbplatser och mobila applikationer och har även riktlinjer för hur användbarheten kan optimeras för alla användare. Även externa tjänster som nyttjas av webbplatser inkluderas i WCAG såsom exempelvis funktioner för Chatt, FAQ, eller Formulär. Från och med 1 januari 2019 måste myndigheter och andra offentliga aktörer uppnå nivå AA i den tregradiga skalan som innefattas av WCAG 2.1, så kallade webbtillgänglighetsdirektiv inom Digital Offentlig Service.

Myndigheten för digital förvaltning, där DIGG har i uppdrag att se till att Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, får genomslag, kommer att genomföra tillsyn genom övervakningar och ta emot eventuella inkomna klagomål.

 

Offentliga aktörer behöver uppfylla kraven för WCAG 2.1 AA

Lagen om Digital offentliga Service behöver efterlevas av offentliga verksamheter, statliga och kommunala myndigheter där även privata organ så som skola och sjukvård i vissa fall kan tillräknas.

 

Då ska kraven vara uppfyllda

Kraven måste tillämpas beroende på om det är en ny eller gammal webbplats eller om det avser en mobilapplikation. Viktiga datum för när kraven behöver uppfyllas:

Nya webbplatser: 23 september 2019
Befintliga webbplatser: 23 september 2020
Mobila applikationer: 23 juni 2021

 

Så efterlevs WCAG i praktiken

Att sträva mot en WCAG-anpassad webbplats innebär inte att du som exempelvis webbredaktör behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning eller förstoring. Genom att i ett så tidigt skede som möjligt använda sig utav tjänster och att bygga webbplatsen med rätt tekniska lösningar för exempelvis gränssnitt sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel tillgängligheten ut mot besökarna.

 

Så jobbar ImBox med WCAG

ImBox tar fram verktyg och tjänster inom kundkommunikation som används på webbplatser inom privata, offentliga- och kommunala sektorn. Därför ställer det också krav på oss där vi uppfyller WCAG med tekniska lösningar.

Ett steg i detta har varit att låta externa experter granska våra tjänster. Utifrån detta har vi kunnat få konkreta åtgärdsförslag på de brister som framkommit i våra tjänsternas funktionalitet. Eventuella brister som inte uppfylls skall, enligt lagkrav, förtecknas i en tilgänglighetsredogörelse, samt säkerställa att vi har interna rutiner för att erbjuda de funktioner och den information som finns i ImBox i ett alternativt och mer tillgängligt format.

Några utvalda exempel på hur ImBox möter WCAG

  • Tangentbordsnavigering. Innebär att användaren når alla våra tjänster med hjälp av tangentbordsnavigering.
  • Webbuppläsning. Innebär att webbläsaren läser upp för användaren när widget-rutan poppar upp.
  • Funktion för Alt-attribut. Innebär att bilder i widgeten har en alt-attribut.
  • Märkning av bildruta. Innebär att märkning och korrekt länkning av ImBox-launcher bildruta presenteras korrekt.
  • Textförstoring. Text går att förstora utan problem.
  • Markering av element. Innebär att tydligt markera vilka element som är i fokus.
  • Användarvänlig kontrast. Innebär att det är tydlig kontrast mellan text och bakgrund.

 

Tillgängligheten i ImBox

Skärmläseanvändare behöver ytterligare information för att kunna använda ImBox chatt Online, dessa användare behöver få information när någon har skrivit i chattfältet. Detta är en påbörjad åtgärd som görs via Aria-live.

Som ett komplement och ytterligare ökad tillgänglighet är även chatten nåbar via tangentbordet med tabb-knappen.

 

Utökat stöd och tillgänglighet i ImBox


Status Messages: Detta har vi stöd för via Aria Live regions
Varje meddelande som skrivs av en agent läses upp med skärmläsare med hjälp av Aria live regions

Agenten läser upp varje meddelande med hjälp av skärmläsare

 

 

Se till att text går att förstora utan problem
Widgeten anpassar sitt innehåll vid förstoring av innehållet.

Texten kan enkelt förstoras

 

 

Använd text, inte bilder, för att visa text
Widgeten kompletterar ikonerna i huvudmenyn med text

 

 

Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
Fält som är i fokus visas tydligt.

 

Orientation: Detta har vi stöd för.
Widgeten anpassar höjden vilket betyder att enhetens orientering ej spelar någon roll.
Widgeten anpassar bredd och höjd

Hur kan vi skapa WCAG anpassade lösningar till just ditt bolag? 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig