Policyregler för användande av ImBox Answers

Nedanstående policy för personuppgifter och innehåll gäller för ImBox Answers som ägs och administreras av ImBox AB.

Policy för personuppgifter

För att skapa innehåll, så som inlägg eller kommentarer,  i ImBox Answers behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas inte för andra besökare som tar del av innehåll i ImBox Answers.

Genom att skapa innehåll i ImBox Answers lämnar du medgivande till att:

 • Namnet du anger publiceras publikt tillsammans med ditt innehåll.
 • E-postadress du anger lämnas ut till ImBox AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
 • ImBox AB har rätt att kontakta dig via din angivna e-postadress.
 • ImBox AB lagrar din IP-address för att kunna felsöka och motverka missbruk.
 • ImBox AB har rätt att, för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser.
 • ImBox AB har rätt att använda ditt namn och din e-post för att presentera information från andra sociala medier där du uttryckligen gett ditt medgivande till att informationen får presenteras publikt.
 • ImBox förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från ImBox Answers så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Policy för innehåll

Som användare av ImBox Answers accepterar du att innehåll du skapar publiceras och därmed kan läsas av andra användare som använder ImBox Answers.

För innehåll som publiceras i ImBox Answers gäller följande riktlinjer:

 • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.
 • ImBox AB (kanske förbehåller sig rätten att..?) tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
 • ImBox AB (kanske förbehåller sig rätten att..?) raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
 • ImBox Answers lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.