Fältgruppen i Mölndal möter ungdomar anonymt & mobilt med ImBox Chatt

Fältgruppen i Mölndals Stad arbetar dedikerat för att unga i staden ska ha någonstans att vända sig till för stöd och rådgivning. Fältsekreterarna är alla utbildade socionomer och möter dagligen unga där kanske andra vuxna inte vistas. Som på torget, i parken, på rasten och i mobilen. Genom att nu kunna erbjuda ungdomar en trygg, anonym kontaktväg in, förväntas man få kontakt med fler ungdomar än innan.

arrow down

 

“Vi hade en hel del unga som hörde av sig till oss via sociala medier, och vi ville göra det möjligt för dem att bibehålla sin anonymitet. Det öppnar också upp möjligheten att ställa andra frågor till oss nu – eftersom de kan vara anonyma”.

– Signe, Fältsekreterare på Mölndals Stad

 

Fältgruppen i Mölndals Stad ingår i kommunens sociala arbete med ungdomar, och deras uppdrag är uppsökande och förebyggande ha kontakt med unga i staden.

Det råder inga tvivel om att pandemin och det hårda klimatet som unga lever i idag, har en negativ påverkan på deras psykiska hälsa och att behovet av stöd från vuxna är stort.

När fältarna inte kan hålla lika hög närvaro hos ungdomarna i t.ex. skolan, pga. Distansundervisning och restriktioner, är det extra viktigt att det finns andra sätt att hålla närvaro hos barn och unga.

Fältgruppen i Mölndal Stad kommunicerar mycket med ungdomar digitalt, främst via sociala medier. Möjligheten att kunna chatta anonymt, istället för att med namn och profilbild ta kontakt via direktmeddelanden på Instagram, gör att fler ungdomar kan känna sig trygga i att ta kontakt. 

Unga kommunicerar helst med varandra via chatt – därför ska också organisationer som arbetar för ungdomar, kommunicera på ungdomars vis. Genom att möta unga där de faktiskt befinner sig – på nätet – är att hänga med i den utvecklingen som sker och följa det behovet som finns hos den yngre målgruppen. 

Ska nå en helt ny målgrupp med anonym chatt

Ungdomar kan söka kontakt med fältgruppen genom att ringa, maila, chatta via sociala medier, och även tala direkt med dem ute på fältet. Dock är ingen av dessa kontaktvägar anonyma. Ungdomar vill kunna vara anonyma – för att anonymiteten gör att de vågar prata om känsligare saker än innan, och dessutom vågar fler ungdomar söka kontakt via en chatt.  

Catarina Liljestrand, enhetschef på Mölndals Stad, har arbetat med att kunna ge Mölndals unga en anonym kontaktväg in till fältgruppen. Hon har varit drivande i projektet och ser det som en självklarhet att ge ungdomar en anonym väg in till dem. 

“Mölndals Stad har tagit ett stort steg i digitaliseringen och i arbetet med att nå fler barn och unga. Vi ser ett stort behov hos fältgrupper runt om i Sverige att kunna kommunicera anonymt med sina ungdomar – som ju fördelaktigen kommunicerar med fältassistenterna via sociala medier annars. Att kunna erbjuda en anonym chattkanal in, bjuder in en betydligt större målgrupp till att våga ta kontakt, än innan.” 

– Joakim Rosén, VD på ImBox

Fältguppen är mobila på stan med ImBox mobilapp 

Fältsekreterarna arbetar just med att vara närvarande ute på fältet – som i skolan, på stan eller på andra platser i Mölndal där ungdomarna vistas, och det finns ett stort behov av att vara mobila. De kan nu via ImBox mobilapp, chatta med barn och unga via sina telefoner ute på fältet, utan att vara i behov av en dator eller att vara på plats på kontoret.