Tillval | ImBox Call

BankID i telefonsamtal

Samtala friktionsfritt och tryggt! Du som använder tjänsten ImBox Call kan integrera BankID och erbjuda en säker och enkel identifiering av den du pratar med.

Få en demo Ring mig

BankID chatt

BankID används så här!

  • Du skickar över BankID-förfrågan från klienten under pågående samtal. Du kan också erbjuda identifiering som hanteras när kunden befinner sig i kön.
  • Förfrågan dyker upp i mobilen eller annan enhet som kunden kopplat sitt BankID till. 
  • Kunden klickar på förfrågan och godkänner – Klart!

När kunden har godkänt förfrågan kommer du som agent att se både namn och personnummer på personen du talar med, direkt i gränssnittet. Tryggt, säkert och enkelt!

Vi erbjuder öppna API:er så att du enkelt kan överföra informationen som hanteras i ImBox tjänster till ert CRM-system.

Få en demo Ring mig

Varför ska du erbjuda BankID?

Tack vare verifiering av kundens identitet via BankID öppnas nya möjligheter upp för både dig och de du pratar med.
Genom denna säkra legitimering på distans kan du enkelt utföra ärenden över telefon som du av säkerhetsskäl inte tidigare kunnat erbjuda hjälp för.

Enkelt och friktionsfritt för både dig och din kund att kunna stanna kvar i den kanal ni påbörjat dialogen!

  • Tryggt & säkert
  • Hantera fler typer av ärenden
  • Förhöjer kundupplevelsen

ImBox Ikon

Säkerhet för både dig och dina besökare.

ImBox Ikon

Tryggare kundupplevelse.

ImBox Ikon

Större serviceutbud.