Steg 8: Från data till framgång

Vilken höst, vilka framsteg! Snyggt jobbat! Nu är du redo för det sista stoppet i resan mot nöjda, engagerade och lojala kunder 🌈.

Steg 8 i ImBox och Wowservice.se:s master guide handlar om att använda resultaten från era insatser för att driva er kundservice till nya höjder. Hur då? Lugn 👉 vi förklarar vägen fram! 

Följ upp resultaten

Det första steget i att utveckla er organisation med hjälp av resultaten är att följa upp era KPI:er. Genom att noggrant mäta prestation och effektivitet över tid får ni insikt i var ni står just nu. Det handlar inte bara om att titta på organisationens prestation som helhet, utan även om att bryta ner resultaten på team- och individnivå. Detta ger er en tydligare bild av vad som fungerar bra och mindre bra.

Identifiera era styrkor och svagheter

När ni har resultaten i hand är det dags att granska dem noggrant. Vad fungerar fint och vad kan förbättras? Titta både på organisationens prestation som helhet och individuella medarbetares insatser. Genom att identifiera styrkor och svagheter kan ni rikta era insatser mot de områden som behöver mest uppmärksamhet.

Föreslå aktiviteter för förbättring

Resultaten ger er riktningen för att höja prestationen! Skapa konkreta planer och aktiviteter för att förbättra resultaten – för var medarbetare och även på en organisatorisk nivå. Genom att ha tydliga åtgärdsplaner kan ni säkerställa att förbättringarna blir verklighet.

Motivera medarbetarna!

Kundfeedback kan vara en kraftfull motivationsfaktor för era medarbetare. Dela regelbundet feedback från kunder med era team för att inspirera dem att fortsätta leverera utmärkt service. Positiva kommentarer och beröm är också viktiga för att skapa en positiv och engagerad kultur. 

Följ upp förbättringsarbetet

När ni sätter igång ett förbättringsprojekt är det superviktigt att följa upp det noga. Informera era medarbetare och kunder om de åtgärder ni vidtar baserat på kundundersökningar och feedback. På så sätt håller ni alla informerade om era ansträngningar för att förbättra och ger dem en känsla av delaktighet.

Sätt mål!

Mål ger fokus och riktning. Definiera klara och mätbara mål för varje individ, teamet och hela kundserviceorganisationen. Mål ger er något att sträva efter och hjälper er att hålla er på rätt väg. 

Prioritera feedback

All feedback är värdefull, men det är klokt att prioritera vissa insikter över andra. Fundera över vilken feedback som bör tas upp och åtgärdas snabbt. Vad kan ni agera på direkt och vad kommer att ha störst effekt på er prestation?

Ett tips är att dra lärdom av era missnöjda kunder och se till att använda deras feedback för att förbättra ert arbete. Missnöjda kunder kan bli era bästa rådgivare om ni lyssnar på dem och åtgärdar deras bekymmer! Samtidigt är det viktigt att även kontakta era nöjda kunder för att förstå vad ni gör rätt och hur ni kan förstärka det ytterligare. 

Vad säger kunderna som hoppar av? 

När kunder väljer att lämna ert företag öppnar sig också en möjlighet att lära och förbättra. Ta reda på varför de har valt att lämna er. Vad gick fel och vad kunde ni ha gjort annorlunda? Insikterna kan hjälpa er att behålla fler kunder i framtiden – och till och med att vinna tillbaka de som redan lämnat!

Spara pengar genom ‘root cause’

Kundservice är mer än ett kostnadsställe; det är en källa till värdefull information. Genom root cause-analyser kan ni hitta orsakerna till era utmaningar. Ta reda på vilka ärenden kunder oftast kontaktar er om, och granska varför det sker. Oftast ligger problemen hos andra avdelningar eller i bristande tydlighet. Det är sällan kundservice själva är orsaken.

Använd resultaten som en guide!

Steg 8 är det sista steget i er resa mot nöjdare kunder. Använd era resultat som en guide för att fortsätta förbättra och växa. Era kunder blir nöjdare, era medarbetare mer engagerade – och ni sparar pengar på vägen. 

Så fira era framsteg och se fram emot en framtid där era kunder blir era bästa ambassadörer! 🎉

Vill du också veta mer om hur du kan maximera din digitala närvaro för ökad kundnöjdhet? Tveka inte att kontakta oss